Academic Committee - CSGE

Academic Committee

Chinese Society of Gastroenterology had election of academic committee in Nov, 2013. Committee is composed of Advisory Board, Director, Elected Director, Deputy Directors, and Members. 
 
Advisory Board:
Prof. FANG Dianchun
Prof. HOU Xiaohua
Prof. SI Jianmin
 
Director:
Prof. YANG Yunsheng
 
Elected Director:
Prof. CHEN Minhu
 
Deputy Director:
Prof. ZHOU Liya 
Prof. LI Yanqing  
Prof. TANG Chengwei
Prof. WU Kaichun
 
Standing Committee member:
Prof. BAI Wenyuan
Prof. CHEN Dongfeng
Prof. CHEN Minhu
Prof. FANG Jingyuan
Prof. GUO Xiaozhong
Prof. JIANG Bo  
Prof. JIANG Mingde  
Prof. LI Yan  
Prof. LI Yanqing 
Prof. LIU Yulan 
Prof. LU Wei 
Prof. LV Bin 
Prof. LV Nonghua  
Prof. LUO Hesheng  
Prof. QIAN Jiaming  
Prof. TANG Chengwei  
Prof. WANG Xingpeng  
Prof. WU Kaichun  
Prof. YANG Yunsheng 
Prof. YUAN Yaozong
Prof. ZHANG Jun 
Prof. ZHANG Jun
Prof. ZHANG Shutian
Prof. ZHOU Liya 
Prof. ZOU Duowu
 
Committee member:
Prof. BAI Feihu
Prof. BAI Wenyuan
Prof. CHEN Dongfeng
Prof. CHEN Hongmei
Prof. CHEN Minhu
Prof. CHEN Qikui
Prof. CHEN Weichang
Prof. DUAN Liping
Prof. FANG Jingyuan
Prof. GAO Feng
Prof. GAO Hengjun
Prof. GUO Xiaozhong
Prof. HAN Ying
Prof. HAO Jianyu
Prof. HUO Lijuan
Prof. JIANG Bo
Prof. JIANG Haixing
Prof. JIANG Mingde
Prof. LAN Yu
Prof. LI Yan
Prof. LI Jiansheng
Prof. LI Liangping
Prof. LI Yanqing
Prof. LIN Lin
Prof. LIU Yulan
Prof. LU Qiming
Prof. LU Wei
Prof. LV Bin
Prof. LV Nonghua
Prof. LUO Hesheng
Prof. NIE Yuqiang
Prof. QIAN Jiaming
Prof. QIN Chengyong
Prof. REN Jianlin
Prof. SHEN Wei
Prof. SHEN Xizhong
Prof. SHI Yongquan
Prof. SU Bingzhong
Prof. TANG Chengwei
Prof. TIAN De‘an
Prof. TIAN Zibin,
Prof. TUO Biguang
Prof. WANG Jiangbin
Prof. WANG Liangjing
Prof. WANG Qiaomin
Prof. WANG Weihong
Prof. WANG Xiaozhong
Prof. WANG Xingpeng
Prof. WANG Xuehong
Prof. WEI Hong
Prof. WU Kaichun
Prof. WU Xiaoping
Prof. XIA Bing
Prof. XIE Weifen
Prof. XU Le
Prof. YANG Shiming
Prof. YANG Youlin
Prof. YANG Yunsheng
Prof. YUAN Weijian
Prof. YUAN Yaozong
Prof. ZHANG Jun
Prof. ZHANG Shutian
Prof. ZHANG Xiaolan
Prof. ZHANG Zhiguang
Prof. ZHENG Yong
Prof. ZHENG Pengyuan
Prof. ZHOU Liya
Prof. ZHU Xuan
Prof. ZOU Duowu
Prof. ZOU Xiaoping

Link